XE Logo
Vážený zákazníku,

velmi nás mrzí, že jsme museli ukončit naši činnost. Viz tisková zpráva z 8.11.2021.

Nyní postupně vystavujeme konečná vyúčtování a vracíme případné přeplatky na zálohách, a to na základě podkladů, které nám dodávají provozovatelé distribučních soustav. Pokud jste konečné vyúčtování doposud neobdrželi, vyčkejte prosím, v průběhu několika týdnů jej určitě zašleme i vám.

V případě, že jste konečné vyúčtování již obdrželi, ale nesouhlasí Vám konečné stavy měřidel, můžete podat reklamaci, kterou postoupíme příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzhledem k enormnímu množství takovýchto reklamací, které na jednotlivé provozovatele distribuční soustavy předáváme, se však termíny vyřešení výrazně prodlužují.

I přes veškerou snahu všech našich pracovníků vyřídit Váš dotaz nebo požadavek co nejdříve, může v současné době dojít ke zpoždění jeho zpracování. Ujišťujeme Vás, že se každou Vaší žádostí či dotazem zabýváme a za případné prodlení ve zpracování se omlouváme.


DPI (Dodavatel poslední instance)


ELEKTŘINA

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz


PLYN

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz


Důležité kontakty pro sjednání nové dodávkové smlouvy


ČEZ Prodej, a.s.
Telefon: 800 810 820
www.cez.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.
Telefon: 800 773 322
www.eon.cz

Innogy Česká republika a.s.
Telefon: 800 113 355
www.innogy.cz

Pražská energetika, a.s.
Telefon: 800 550 055
www.pre.cz

Pražská plynárenská, a.s.
Telefon: 800 134 134
www.ppas.cz

bezDodavatele a.s.
Telefon: 800 850 850
www.bezdodavatele.cz

MND a.s.
Telefon: 800 400 500
www.mnd.cz

Otázky a odpovědi (FAQ)


Kdo je dodavatel poslední instance?
Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Do kdy musím platit zálohy za dodávky elektřiny/ plynu?
S ohledem na to, že dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy budou svým zákazníkům dodávat elektřinu do 14. 10. 2021, zemní plyn do 17. 10. 2021, je nutné, aby zákazníci uhradili zálohové platby i za říjen. Tyto budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav.

Platil jsem Vám platby formou SIPO, budu si muset rušit SIPO platby sám?
SIPO není potřeba rušit. Dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy nebudou odesílat na Českou Poštu požadavky na platbu SIPO a Zákazníkovi se tak naše zálohy na SIPO lístku neobjeví. Naopak, měli by mít počínaje listopadem na SIPO lístku zálohy od nového dodavatele.

Budou mi vráceny přeplatky?
Samozřejmě. Naše společnost nekrachuje, ale utlumila činnost tak, aby mohla svým závazkům vůči dodavatelům, zákazníkům a zaměstnancům dostát řádně a dle příslušných právních předpisů.

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?
V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?
Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?
V takovém případě doporučujeme kontaktovat Vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti Vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do Vašich odběrných míst, nebude se Vás přechod do režimu DPI týkat.

Kdy skončily moje smlouvy?
Všechny smlouvy o dodávkách plynu a/nebo elektřiny uzavřené s Vámi zanikly, a to ke dni 14. října 2021 (v případě smluv o dodávkách elektřiny) a ke dni 17. října 2021 (v případě smluv o dodávkách plynu), neboť v uvedené dny došlo ze zákona k ukončení dodávek podle sjednaných smluv (společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 273 86 732, která pro naši společnost zajišťovala odpovědnost za odchylku, přestala být subjektem zúčtování ve smyslu energetického zákona).

K zániku smluv došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli naší společnosti spočívající zejména ve zcela bezprecedentním nárustu cen elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Vám naše společnost oznamuje, že smlouvy se zákazníky o dodávkách plynu a/nebo elektřiny, které zanikly nemohou být automaticky prolongovány.

Sídlo společnosti


X Energie s.r.o.
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1

Kontakt
E-mail: info@xenergie.cz
Telefon: 840 444 446
Číslo datové schránky: 36eyxbg
IČ: 24817872
DIČ: CZ24817872

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 177081

Ceníky produktů najdete zde a všeobecné obchodní podmínky zde.