* Jedná se o srovnání cen Energie A++ spočítaných dle podmínek produktové řady s cenami základních produktových řad v regionech, v nichž zároveň provozují distribuci v rámci vertikálně integrovaného dodavatele, tj.ČEZ Prodej, s.r.o. (produktová řada Elektřina na dobu neurčitou), Pražská energetika, a.s. (produktová řada AKTIV) a E.ON Energie, a.s. (produktová řada StandardPower) pro dodávky elektřiny; a innogy Energie, s.r.o. (produktová řada plyn Standard), Pražská plynárenská, a.s. (produktová řada Standard), a E.ON Energie, a.s. (produktová řada Standard plyn) pro dodávky zemního plynu.
Porovnání nezahrnuje stálý měsíční plat za odběrné místo a cenu za nákup na trhu a zákaznický servis. Zobrazené ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru. Pro přepočet dvoutarifních sazeb na jednotarif byly použity tyto poměry spotřeb C25d, C26d (VT=65,25 %, NT=34,75 %); C35d (VT=34,11 %, NT=65,89 %); C45d, C46d (VT=14,49 %, NT=85,51 %); C55d, C56d (VT=7,54 %, NT=92,46 %).