* Jedná se o srovnání cen Energie A++ spočítaných dle podmínek produktové řady s cenami základních produktových řad v regionech, v nichž zároveň provozují distribuci v rámci vertikálně integrovaného dodavatele, tj.ČEZ Prodej, s.r.o. (produktová řada Elektřina na dobu neurčitou), Pražská energetika, a.s. (produktová řada KOMFORT) a E.ON Energie, a.s. (produktová řada Elektřina) pro dodávky elektřiny; a innogy Energie, s.r.o. (produktová řada plyn Standard), Pražská plynárenská, a.s. (produktová řada Standard), a E.ON Energie, a.s. (produktová řada Standard plyn) pro dodávky zemního plynu. Porovnání nezahrnuje stálý měsíční plat za odběrné místo. Zobrazené ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru. Pro přepočet dvoutarifních sazeb na jednotarif byly použity tyto poměry spotřeb D25d, D26d (VT=46 %, NT=54 %); D35d (VT=15 %, NT=85 %); D45d, D55d, D56d, D57d, D61d (VT=6 %, NT=94 %).