Ostatní dotazy

Jaký je rozdíl mezi činností společnosti X Energie a distributora?

 • V rámci liberalizace trhu se velké energetické společnosti rozdělily na dvě skupiny:
  • Distributoři (např. ČEZ Distribuce a. s., PREdistribuce, a. s.) - spravují elektroměry/plynoměry, přípojky k distribuční soustavě, zajišťují periodické odečty spotřeby měřidla apod. Jedná se o monopolní část trhu, kde takový subjekt poskytuje své služby všem dodavatelům energií, tedy i nám pro naše zákazníky.
  • Obchodníci, nebo také dodavatelé (např. ČEZ Prodej, s. r. o., Pražská energetika, a. s.) - představují liberalizovanou část trhu, v níž probíhá konkurence. A toto je právě oblast našeho podnikání. Za spotřebu naměřenou distributorem dokážeme u nás nabídnout výhodnějším cenu, než by tomu bylo u dominantního dodavatele v jeho regionu.
 • Při změně dodavatele tak zákazníkům zůstává stále stejný distributor. My využíváme jeho elektrické vedení k tomu, abychom k Vám dopravili levnější elektřinu, kterou budete moci využívat. Elektřina je u nás levnější proto, že zaměstnáváme mnohem méně lidí než velcí dodavatelé, zároveň máme v našem týmu šikovné obchodníky, kteří umí na burze elektřinu nakoupit výhodně.
 • Odečty a případné poruchy na elektroměru se řeší s distributorem. Kontakt na jednotlivé distributory naleznete zde: http://www.xenergie.cz/kontakt


Co tvoří cenu elektrické energie?

 • Celková cena elektřiny se skládá ze dvou základních částí:
 • První část je regulována Energetickým regulačním úřadem a tvoří ji činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi a dále činnosti spojené se zajištěním stability elektrizační soustavy ČR z technického i obchodního hlediska.
 • Druhou část tvoří "silová elektřina", jejíž hodnotu určuje tržní prostředí. Uspořit tedy můžete právě na silové elektřině, u níž držíme cenu oproti velkým dodavatelům níže.


Je možné změnit časy spínání HDO?

 • Úprava spínání časů pro VT a NT není možná. Elektroměr, včetně zařízení HDO, jsou majetkem distribuce. Tyto časy se po změně dodavatele nemění.


Kdo dohlíží na trh s energiemi?

 • Na dodržování stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.
 • Práva a povinnosti zákazníka v postavení spotřebitele jsou shrnuta v Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Evropskou Komisí. Tento dokument je dostupný na stránkách ERÚ.

Jaké jsou Vaše platební údaje?

 • Veškeré platby můžete provádět na náš účet vedený u Raiffeisenbank Praha.
 • číslo účtu: 5030016700/5500
 • IBAN: CZ3155000000005030016700
 • SWIFT: RZBCCZPP

Jakým způsobem se s Vámi můžu spojit?

 • Nabízíme řadu možností, jak nás kontaktovat. V první řadě na Vás čekají vyškolení operátoři na lince 840 444 446. Dále nám můžete napsat prostřednictvím e-mailu: info@xenergie.cz, nebo stačí vyplnit formulář na webových stránkách a my se Vám ozveme. Nově se s námi můžete spojit i na Facebooku nebo nám zavolat zdarma přes Skype: xenergie-pece.