Co se přechodem k novému dodavateli elektřiny a plynu nemění?

1. Distributor elektřiny/plynu, kterému patří vedení
Provozovatel distribuční soustavy (PDS), pro zjednodušení označovaný též jako distributor, k Vám domů elektřinu dopravuje prostřednictvím sítě, kterou spravuje. V rámci celkové ceny za elektřinu platíte tzv. regulovanou část ceny za přenos elektřiny a údržbu elektrického vedení. Mezi PDS v ČR neexistuje konkurence, například v případě elektřiny je území ČR rozděleno mezi tři distribuční společnosti – E.ON Distribuce, a. s. (jižní Čechy, jižní Morava), PREdistribuce, a. s. (Praha) a ČEZ Distribuce, a. s. (střední Čechy a ostatní území ČR). Distributora tak měnit nebudete a ani nemůžete, je totiž pevně určen místem Vašeho bydliště.

2. Váš elektroměr/plynoměr
Změna dodavatele elektřiny/plynu je pouze administrativní. To znamená, že není spojena s žádnou stavební úpravou ve Vaší domácnosti nebo zásahem do pevných částí vedení elektřiny nebo plynu či s výměnou měřidel spotřeby elektroměru nebo plynoměru. Ty Vám zůstávají původní.

3. Termín odečtu Vašeho elektroměru/plynoměru
Jelikož je za odečty měřidel ze zákona odpovědný Váš distributor a ten i po změně dodavatele zůstává stejný, nemění se ani termín, kdy se tyto odečty provádí. Fakturu za spotřebovanou elektřinu/plyn tak budete dostávat přibližně ve stejnou dobu jako dosud.

4. Kontakt na poruchovou linku v případě problémů s dodávkou elektřiny/plynu
Poruchy v dodávkách elektřiny/plynu je nutné řešit s příslušným distributorem, který je Vám určen podle místa Vašeho bydliště. Například v případě poruchy dodávky elektřiny v Praze se obrátíte na společnost PRE Distribuce, a. s., domácnost z Brna zase osloví společnost E.ON Distribuce, a. s. atd.

5. Distribuční sazba elektřiny
Distribuční sazba elektřiny je většinou pevně dána na základě způsobu jejího využití a spotřeby. Například pokud elektrickou energii používáte jen pro svícení a provoz běžných domácích spotřebičů, pravděpodobně máte automaticky nastavenou standardní sazbu D02d. Jestliže ale elektřinou i topíte, máte nárok na odpovídající sazbu – například D45d pro vytápění přímotopy, nebo D56d pro vytápění tepelným čerpadlem. Pokud se tedy Vaše využití elektřiny se změnou dodavatele nemění, zůstává stejná i distribuční sazba, kterou máte přidělenou. Správné určení distribuční sazby elektřiny může zásadně ovlivnit výši výdajů, které za její spotřebu platíte. Pokud potřebujete s určením správné distribuční sazby pomoct, obraťte se na naši Zákaznickou linku na telefonu 840 444 446, naši operátoři Vám velmi rádi poradí.