Distribuce elektřiny a plynu

Provozovatelé distribuční soustavy (PDS)

Provozovatel distribuční soustavy (PDS), pro zjednodušení označovaný též jako distributor, k Vám domů elektřinu dopravuje prostřednictvím sítě, kterou spravuje. V rámci celkové ceny za elektřinu platíte tzv. regulovanou část ceny za přenos elektřiny a údržbu elektrického vedení.
Regulovaná část ceny tvoří zhruba polovinu celkové ceny elektřiny. Každý rok je stanovena Energetickým regulačním úřadem prostřednictvím tzv. cenového rozhodnutí. My do výše této části ceny za elektřinu zasahovat nemůžeme.
Mezi provozovateli distribučních soustav (PDS) v ČR neexistuje konkurence, území je rozděleno mezi 3 distribuční společnosti – E.ON Distribuce, a. s. (jižní Čechy, jižní Morava), PREdistribuce, a. s. (Praha) a ČEZ Distribuce, a. s. (střední Čechy a ostatní území ČR). Distributora měnit nemůžete, je pevně určen místem Vašeho bydliště.

My, jako dodavatel elektřiny, Vám pak dodáváme samotnou elektrickou energii, kterou doma spotřebováváte. V rámci neregulovaných cen tedy platíte za tzv. silovou elektřinu. Můžete si vybrat, od koho budete tuto elektřinu kupovat. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a příslušný distributor je povinen elektřinu přes svou distribuční síť k Vám domů přivést.

Velmi podobně funguje i trh se zemním plynem. Provozovatelé distribučních soustav (PDS) plynu v ČR jsou E.ON Distribuce, a. s. (jižní Čechy), Pražská plynárenská Distribuce, a. s. (hlavní město Praha), RWE Distribuční služby, s. r. o. (ostatní území ČR).

 

 

Distribuční sazba

Distribuční sazba elektřiny je většinou pevně dána na základě způsobu jejího využití a spotřeby. Například pokud elektrickou energii používáte jen pro svícení a provoz běžných domácích spotřebičů, pravděpodobně máte automaticky nastavenou standardní sazbu D02d. Jestliže ale elektřinou i topíte, máte nárok na odpovídající sazbu – například D45d pro vytápění přímotopy, nebo D56d pro vytápění tepelným čerpadlem.
Správné určení Vaší distribuční sazby elektřiny může zásadně ovlivnit výši výdajů, které za její spotřebu platíte. Tabulka níže Vám pomůže při kontrole, jestli Vaše distribuční sazba odpovídá Vaší spotřebě. Pokud potřebujete s určením distribuční sazby pomoct, obraťte se na naši Zákaznickou linku na telefonu 840 444 446, naši operátoři Vám velmi rádi poradí.