Start nového zákazníka

Přeregistrace nového odběrného místa

 • Podepsaná smlouva je doručena do naší společnosti ke zpracování (max. do dvou týdnů od podpisu smlouvy).
 • Po vstupní kontrole náležitostí smlouvy jsou data zadána do zákaznického systému a je zahájen proces přeregistrace odběrného místa. V této fázi od nás obdržíte uvítací dopis včetně přiděleného zákaznického čísla (cca do čtyř týdnů od podpisu smlouvy).
 • Přeregistrace odběrného místa k naší společnosti je závislá na výpovědních lhůtách předchozího dodavatele, trvá obvykle tři až čtyři měsíce a je plně zajištěna naší společností.
 • Datum přeregistrace odběrného místa potvrzuje "provozovatel distribuční soustavy" (PDS) prostřednictvím "operátora trhu" (OTE), obvykle se tak děje v rozmezí 1 až 10 dní před plánovaným datem přeregistrace.
 • Jakmile je datum přeregistrace potvrzeno, odesíláme Vám "uvítací balíček", který obsahuje:
  • uvítací dopis s potvrzeným datem přeregistrace,
  • plán záloh (platební kalendář pro plátce DPH),
  • zálohovou fakturu.

 

Úhrada první zálohy

 • Vámi zvolená platební metoda úhrady záloh je vždy uvedena na plánu záloh a zálohové faktuře.
 • Variabilním symbolem pro úhradu záloh je vždy číslo zákaznického účtu.

 

Periodická (roční) vyúčtovací faktura

 • S přechodem k naší společnosti se nemění "provozovatel distribuční soustavy" (PDS).
 • Pro Vás to znamená, že Vám periodické vyúčtování bude zasíláno ve stejném období jako u předchozího dodavatele.

 

Konečné vyúčtování předchozího dodavatele

 • Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele Vám bude zasláno přibližně do jednoho měsíce od data přeregistrace k naší společnosti.