Zálohy a vyúčtování spotřeby

Vracíte přeplatky, nebo je započítáváte do dalších předepsaných záloh jako většina dodavatelů?

 • Přeplatky zákazníkům vracíme automaticky, datum splatnosti je vždy uvedeno na vyúčtování. V současné době většina ostatních dodavatelů převádí přeplatky na další zálohy, a to bez souhlasu zákazníka. To se Vám u nás nestane!


Jakým způsobem mohu hradit zálohy a faktury?

 • Nabízíme Vám možnost nastavit si různé platební metody pro:
  • zálohy: SIPO, inkaso, bankovní převod
  • faktury: bankovní převod
  • přeplatky: převodem na bankovní účet, nebo poštovní poukázka.


Jak poznám, že výše záloh je pro mě dostatečná?

 • Každý zákazník má možnost určit si výši zálohové platby již při podpisu smlouvy – z naší strany pouze doporučujeme respektovat zálohu ve stejné výši jako u předchozího dodavatele, protože zpravidla odpovídá skutečné spotřebě na odběrném místě i s ohledem na ceny.
 • S každým dalším vyúčtováním jsou zálohy automaticky přepočítány dle skutečné spotřeby na odběrném místě bez ohledu na doplatky nebo přeplatky z vyúčtování.
 • V průběhu zúčtovacího období nám můžete zaslat kontrolní samoodečet a my pro Vás přepočítáme výši zálohy dle zjištěné průběžné spotřeby.


Jak změním výši zálohových plateb?

 • Předepsané zálohové platby v souhrnu odpovídají skutečné spotřebě zákazníka, ale i přesto mohou nastat situace, kdy je nutné zálohové platby upravit. Jednou z takových situací může být i změna charakteru odběru (např. změna technologie vytápění). V tomto případě stačí nahlásit na naši zákaznickou linku samoodečty odpovídající měsíční spotřebě na odběrném místě a nová výše zálohy Vám bude ihned propočítána. Snížení zálohy Vám doporučujeme pečlivě zvážit a propočítat dopad takové změny. Pokud je záloha podhodnocena, tak se zákazník vystavuje riziku doplatku při vyúčtování spotřeby.


Proč se mi po vystavení vyúčtování navýšily zálohy?

 • Zálohové platby odpovídají skutečné spotřebě na odběrném místě a jejich výše je stanovena bez ohledu na doplatky nebo přeplatky z konkrétního vyúčtování. Původní záloha tedy nemusela odpovídat skutečnosti, anebo mohlo dojít ke zvýšení odběru elektřiny/zemního plynu. Při stanovení výše zálohové platby je také zapotřebí přihlédnout k aktuální ceně komodity.


Jaké platby jsou zahrnuty do vyúčtování spotřeby?

 • Ve vyúčtování spotřeby jsou zahrnuty zálohové platby, které byly přijaté do data odečtu a zaúčtované nejpozději v okamžik vystavení vyúčtování. Platby přijaté po tomto datu budou zohledněny v následujícím vyúčtování.


Stav ve vyúčtování neodpovídá skutečnému stavu měřidla. Co mám dělat?

 • Vzhledem k tomu, že provozovatel nemá povinnost zjišťovat stavy měřidel fyzickým odečtem při každém vyúčtování, může se stát, že byl odečet stanoven odhadem (tedy propočtem pomocí typového diagramu dodávky). Pokud vyúčtované stavy spotřeby neodpovídají skutečnosti, stačí nám zadat reklamaci příslušného vyúčtování (pomocí formuláře zde, nebo na našich webových stránkách v sekci Zákaznická péče, popřípadě prostřednictvím zákaznické linky) a my předáme reklamaci patřičnému distributorovi.


Přešel jsem k Vaší společnosti a v prvním vyúčtování mi vznikl vysoký nedoplatek. Myslel jsem, že u Vás budu šetřit.

 • Samozřejmě, že s námi šetříte. Spotřeba naměřená distributorem přes operátora trhu (OTE) je u našich produktů oceněná vždy výhodnějším ceníkem, než by tomu bylo u dominantního dodavatele ve Vašem regionu u jeho běžného produktu (ne krátkodobé akční ceníky).
 • Důležité je v takovéto situaci:
  • porovnat výši spotřeby versus předchozí porovnávané období,
  • zkontrolovat počáteční stav na vyúčtovací faktuře.
 • Distributor bohužel nemá zákonnou povinnost učinit v okamžiku změny dodavatele odečet fyzicky na místě, ale může jej stanovit tzv. odhadem (tedy propočtem, dle typového diagramu dodávky), čehož často také využívá s cílem šetřit náklady a nezdražovat tak regulovanou složku ceny dodávky. Je tedy možné, že určitá část spotřeby od předchozího dodavatele přešla díky odhadu spotřeby do námi fakturovaného období. To ovšem není nutně špatná zpráva, u nás je tato spotřeba totiž oceněna výhodnějším ceníkem.


Ceny energií se stále zvyšují. Jak často mohu zvyšovat své zálohy?

 • Zálohy můžete navyšovat, kdykoli si vzpomenete, a to pomocí naší zákaznické linky, prostřednictvím e-mailu, či formuláře na našich webových stránkách zde.


Proč mi přišla upomínka, když jsem zaplatil?

 • Tato situace může vzniknout v případě, že platba byla zaplacena po splatnosti a byla přiřazena k zákaznickému účtu ve chvíli, kdy se již vystavila upomínka. Pokud byla platba zaplacena v době splatnosti, prosíme o kontrolu variabilního symbolu a čísla bankovního účtu. Pro případnou kontrolu u nás je zapotřebí nám zaslat uznatelný doklad o realizaci platby.


Co když nestihnu uhradit zálohu/vyúčtování do data splatnosti?

 • Doporučujeme Vám tuto situaci řešit co nejdříve úhradou dané částky, případně zasláním uznatelného dokladu o zaplacení. Vyhnete se tak případnému upomínání, které může z naší strany nastat.


Byl u nás naplánován fyzický odečet elektrické energie, ale nebyli jsme doma. Komu máme stavy nahlásit?

 • V tomto případě stačí kontaktovat svého dodavatele do 3 dnů od doručení výzvy a nahlásit aktuální stavy měřidla. Vždy je nutné uvádět stavy, které byly na odběrném místě v den plánovaného fyzického odečtu.


Co je to elektronická fakturace?

 • Je to jedna ze služeb, kterou poskytujeme svým zákazníkům. Jedná se o zasílání elektronických faktur za dodávku elektřiny a zemního plynu e-mailem. Současně je elektronická faktura rovněž ukládána na účet zákazníka na zabezpečeném Zákaznickém portále s názvem " Webová kancelář".
 • Zákazník tak má elektronickou fakturu k dispozici okamžitě po jejím vystavení, může s předstihem získat přehled o nákladech na odebrané energie a může ji případně komfortně sdílet s dalšími osobami. Zasíláním elektronických faktur zároveň šetříme společně naše přírodní zdroje.