Změna dodavatele

Jak se můžu stát Vaším zákazníkem?

 • Jednoduše stačí kontaktovat naši prodejní linku, která je Vám k dispozici na telefonním čísle 840 444 446, nebo vyplnit smlouvu na našich webových stránkách. Budete-li potřebovat poradit se smlouvou, tak stačí jednoduše požádat o zpětné zavolání přes webový formulář.
 • Doporučení: Připravte si poslední vyúčtování od Vašeho stávajícího dodavatele.


Od kdy je smlouva platná?

 • Smlouva se stává platnou dnem podpisu a účinná je okamžikem zahájení dodávek od naší společnosti.


Kde si můžu ověřit, zda je smlouva u Vaší společnosti aktivní?

 • Na naší zákaznické lince: 840 444 446. Pokud aktivaci Vaší smlouvy neuvidíme v interním systému, máme alespoň přístup na stránky operátora trhu s elektřinou, kde vidíme aktuální stav Vašeho odběrného místa.


Kolik mě bude stát přechod k Vaší společnosti?

 • Za změnu dodavatele neúčtujeme žádné poplatky a vše za Vás zařídíme sami.


Jak dlouho trvá změna dodavatele?

 • Pokud máte u Vašeho stávajícího dodavatele smlouvu na dobu neurčitou, trvá změna dodavatele obvykle tři až čtyři měsíce, o vše se kompletně a bezplatně postaráme my. U smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho předchozího dodavatele.


Kdo se bude starat o elektroměr/plynoměr, pokud změním dodavatele?

 • Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy (distributor) nemění. Distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu plynoměrů a elektroměrů.


Kdo zajišťuje odečty a kdy obdržím vyúčtování?

 • Po změně dodavatele zajišťuje odečty odběrného místa stále stejný distributor (provozovatel distribuční soustavy), proto se nemění termín odečtu spotřeby. Vyúčtování spotřeby tak budete dostávat ve stejném termínu, jako jste byli zvyklí u předchozího dodavatele.

Když s Vámi uzavřu smlouvu, nebudu po dobu přeregistrace bez proudu?

 • O celý proces přeregistrace se postará naše společnost, která zajistí plynulou změnu dodavatele a navazující plynulé dodávky elektřiny a zemního plynu.


Jak se dozvím, kdy Vám mám začít platit zálohy?

 • Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa Vám zašleme „uvítací balíček“, který obsahuje uvítací dopis včetně potvrzeného data přeregistrace a nového plánu záloh.


Při první úhradě záloh přes SIPO mi byly ještě účtované zálohy od původního dodavatele. Jak je to možné?

 • Taková situace může nastat pouze v případě, kdy je přeregistrace odběrného místa potvrzena až po datu, kdy už Váš bývalý dodavatel odeslal datový soubor České poště. Dodavatelé zasílají České poště datový soubor s předepsanými zálohami do SIPO obvykle do 25. dne předcházejícího měsíce a změna dodavatele může být schválena až po tomto datu. Váš stávající dodavatel tak již nedokáže zabránit předepsání další zálohy. Řešením je neoprávněně inkasovanou platbu od předchozího dodavatele z dokladu SIPO vyjmout na nejbližší pobočce České pošty, nebo požádat dodavatele o její vrácení.

 
Kdy mi bude vystaveno konečné vyúčtování od předchozího dodavatele?

 • Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele Vám bude zasláno nejpozději do jednoho měsíce od data změny dodavatele.
 • Doporučení:
  • Při změně dodavatele provádí distributor ve většině případů odečet stavů měřidla za účelem vystavení konečné faktury tzv. odhadem.
  • Odhad nemusí odpovídat skutečnosti. Proto našim zákazníkům doporučujeme k datu přeregistrace provést samoodečet měřidla a zjištěný stav nahlásit na naší zákaznické lince nebo zákaznické lince předchozího dodavatele.
  • Samoodečet může naše společnost nahlásit distributorovi max. 5 dní po datu změny dodavatele.


Pokud chci platit zálohy inkasem, musím do banky, nebo to za mě vyřídíte?

 • Abychom mohli inkasovat platby z Vašeho bankovního účtu a Vy jste tak neměli s platbami žádné starosti, je na začátku nutné, abyste své bance dali souhlas s inkasem ve prospěch našeho bankovního účtu. Bez tohoto Vašeho souhlasu není možné, abychom inkaso úspěšně realizovali. Stačí si tedy u Vaší banky zažádat o povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu a dále je vše na nás. Důležité je nepoužívat žádné variabilní a specifické symboly a na účtu mít vždy dostatek finančních prostředků. Pro podrobnosti viz Návod na zřízení inkasa.

Bude mi při změně dodavatele zachována stávající distribuční sazba?

 • Pokud při změně dodavatele elektřiny výslovně nepožádáte provozovatele distribuční soustavy o změnu technických parametrů připojení k elektrizační soustavě, neexistuje žádný důvod pro změnu sazby. Samotná změna dodavatele elektřiny nevyvolá nový proces přiznání distribuční sazby, protože z Vaší strany nedojde k fyzické změně charakteru odběru elektřiny.

 

Co dělat, když nejsem spokojen s vyřízením své stížnosti?

 • Zákazník v postavení spotřebitele má dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, s účinností ode dne 1. února 2016 právo na a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie a plynu nebo smlouvy o dodávce elektrické energie a plynu. Své návrhy je zákazník v postavení spotřebitele oprávněn uplatnit u Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz), který je orgánem příslušným spotřebitelské spory v rámci své působnosti dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, rozhodovat.