Změna smlouvy

Stěhuji se. Co mám dělat?

  • Pokud se stěhujete ze stávajícího odběrného místa na jiné, máte možnost si Vaši současnou smlouvu jednoduše převést na nové bydliště. Kontaktujte naši zákaznickou linku na telefonním čísle 840 444 446, připravíme Vám všechny nezbytné dokumentu a celou administrativu této změny vyřídíme za Vás. Stručný návod na změnu smlouvy v případě stěhování naleznete zde.


Stávající odběratel na odběrném místě zemřel. Jak mám postupovat?

  • V případě řešení této nepříjemné situace Vám doporučujeme obrátit se na naši zákaznickou linku 840 444 446, kde Vám naši operátoři rádi pomohou a situaci vyřeší k Vaší spokojenosti. Kroky, které je třeba učinit si můžete rovněž přečíst v našem návodu.
    Nejdůležitější je nás o této skutečnosti informovat co možná nejdříve.


Je možné zadat u Vaší společnosti samoodečet elektroměru/plynoměru?

  • Ano, samozřejmě. V případě elektřiny máte možnost nahlásit 10 samoodečtů za rok + jeden k poslednímu dni kalendářního roku, datum odečtu nesmí být starší 28 dnů. U zemního plynu je důležité znát provozovatele distribuční soustavy, v případě společnosti E.ON Distribuce, a. s. -(oblast jižních Čech) je možné zadat samoodečet pouze ke změně ceny. U zbývajících společností je možné zadat samoodečet k libovolnému datu. Datum odečtu nesmí být starší 13 dnů. Pro podrobnosti viz návod na provedení samoodečtu.

 
Jak mohu požádat o změnu údajů ve smlouvě?

  • O změně nás můžete informovat písemně nebo kontaktovat naši zákaznickou linku. U změny příjmení, názvu společnosti, trvalého bydliště, sídla společnosti lze změnit údaje ve smlouvě až po doložení dokladu, který změnu potvrzuje (např. kopie oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku...).